RD – Slatinice na Hané

Stavba dle specifického požadavku, regulovaná uzemním plánem.

požadavek investora a jeho předběžný návrh jsme po několika konzultacích

dovedli do odsouhlasené verze a konečné klasifikace PENB je třída „A“

tedy na pomezí pasivní/nízkoenergetické stavby.